Travelhack

Mandag
24
mars
2014
11:42

Travelhack 2014: Har du en ide til en ny reise-app?

Våren 2014 arrangerer forskningsprosjektet Mobile applikasjoner underveis og NSB innovasjonskonkurransen Travelhack 2014. Din utfordring er å bidra til at Britt, Frode, Anton, Bjørn eller Trine får en bedre reise! Utarbeid et konsept for en digital tjeneste som gir en bedre reiseopplevelse. Meld deg på nyhetsbrevet for å bli oppdatert.

NewImage

Viktige datoer i konkurransen er:

  • 8. februar -9. mai: Meld på ditt lag og leverer en kort beskrivelse av ditt konsept inkludert hvem du vil lage tjenesten for
  • 1. april - 7. mai: Utarbeide konseptdesign
  • 9-10. mai: Travelhack 2014 på NSB Kompetansesenter i Drammen: Åpen presentasjon av de beste konsept for jury og kåring av vinner
Hvem kan delta?
Konkurranse er åpen for alle, for eksempel firma-, student- og foreningslag. Du kan også stille som enkeltperson.
 
Hva vinner en?
Reisegavekort, støtte til realisering gjennom anerkjennelse kontakter eksponering, mulighet for kommersialisering samt mentorskap från NSB gällande åpna data till ett värde om NOK 40000.
 
Hvordan melder du på ditt lag?
Fra 3. februar -9. mai vil påmeldingsskjema være tilgjengelig her på travelhack.no. Meld deg på nyhetsbrevet for å bli oppdatert.
 
Hva skjer videre?
Påmelding starter 3. februar. Da får du også mer informasjon om konkurransen samt mer informasjon for å lage et bra konsept.
Lørdag
08
september
2012
16:13
kjetilds bilde

Innlevering


Innlevering av bidraget er to-delt:

Den første delen er presentasjonen.

Den andre delen er et dokument med en kort funksjonsbeskrivelse av prototypen/løsningen/tjenesten som teamet utviklet.  Denne bør inneholde:

Lørdag
08
september
2012
15:24
kjetilds bilde

Vurderingskriterier

1. Grad av innovasjon.

Positiv differanse fra «baseline». Baseline er presentert på www.travelhack.no. «Baseline» er presentasjon av kollektivdata i nåværende eller tidligere digitale løsninger.

2. Brukerrelevans

Løsningen må ha en nytteverdi for brukeren. Antatt nytteverdi.

3. Brukervennlighet

Løsningen må være lett å forstå og lett å bruke. Ett element å se etter er at brukeren er i stand til å umiddelbart oppfatte hva løsningen presenterer (uten å være forutinntatt eller å ha funnet frem til løsningen via menyer eller lenker). Universell tilgjengelighet regnes også inn i dette kriteriet.

4. Realiserbarhet

Er løsningen klar for å settes i drift? Er det mye som gjenstår i datagrunnlag, utstyr og/eller plattformer - før løsningen kan realiseres?

5. Multimodalitet

Løsningen tar i bruk flere datakilder og presenterer disse på en strømlinjeformet , helhetlig måte.

Syndiker innhold