Lørdag
08
september
2012
15:24
kjetilds bilde

Vurderingskriterier

Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgaveSend via e-post

1. Grad av innovasjon.

Positiv differanse fra «baseline». Baseline er presentert på www.travelhack.no. «Baseline» er presentasjon av kollektivdata i nåværende eller tidligere digitale løsninger.

2. Brukerrelevans

Løsningen må ha en nytteverdi for brukeren. Antatt nytteverdi.

3. Brukervennlighet

Løsningen må være lett å forstå og lett å bruke. Ett element å se etter er at brukeren er i stand til å umiddelbart oppfatte hva løsningen presenterer (uten å være forutinntatt eller å ha funnet frem til løsningen via menyer eller lenker). Universell tilgjengelighet regnes også inn i dette kriteriet.

4. Realiserbarhet

Er løsningen klar for å settes i drift? Er det mye som gjenstår i datagrunnlag, utstyr og/eller plattformer - før løsningen kan realiseres?

5. Multimodalitet

Løsningen tar i bruk flere datakilder og presenterer disse på en strømlinjeformet , helhetlig måte.