Søndag
26
august
2012
00:06
bflyens bilde

Baseline: Rutebok for Norge

Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgaveSend via e-post

201204251357

Applikasjon: Rutebok for Norge

Versjon: 2.0.9.1

Utviklet av: Norsk Reiseinformasjon/HaCon

Hvilket område dekker applikasjonen: iPhone med reiseplanlegger for Norge og sanntid for tog. Virker også på iPad.

Pris: Gratis basisversjon, Rutebok Pro koster kr 7.

Hvordan virker den? En kan hente fram reiseforslag i hele Norge og få sanntid for tog. Dette er den samme applikasjonen som brukes av Deutsche Bahn og av flere store internasjonale aktører.

Pluss:

  • En kan søke fram reiser i hele Norge.
  • Reiseplanlegger tar hensyn til forsinkelser for tog.

Minus:

  • Dårlig på oppdatering av sanntidsinformasjon for tog.
  • Problem med tog som bytter tognummer på Oslo S, derfor viser den bare Flytoget mellom Oslo Lufthavn og Drammen, selv om det går mange andre tog.

Kommentar: Bør ikke brukes til togreiser forbi Oslo, OK som reiseplanlegger på steder som ikke dekkes av andre applikasjoner.

Forbedringsmuligheter fra Travelhack Baseline:

  • Rutebok for Norge benytter Hafas fra HaCon, en reiseplanlegger som også klarer å bruke sanntidsinformasjon til å lage reiseforslag. En kan også fjerne noder i sanntid, feks ta ut en stasjon ved driftsproblemer. 
  • Grunnlagsdata til ruteplanlegger kommer fra NSB, som betyr at tog Lillehammer-Larvik/Skien bytter tognummer på Oslo S. Trafikanten og NSB sørger for å slå sammen disse togene men det gjør ikke Rutebok for Norge. Dermed for en beskjed om bytte på Oslo S selv om toget fortsetter videre.
  • Sanntidsdata for tog er ikke hentet via SIRI men rett mot databasenivå hos Trafikanten. Det skaper en del merkelige meldinger ved innstilte tog.
  • Rutebok har ikke tilgang til sanntid fra Trafikanten på grunn av den manglende SIRI-støtten i Hafas.
  • Rutedata er ikke komplett for hele Norge. Selv om det i konsesjonsbetingelsene for all persontrafikk i rute står at en skal avgi rutedata til Rutebok for Norge gjelder det bare trykte tabeller. En sliter derfor med å samle data på et nivå som er bra nok for en Internett-reiseplanlegger, som krever posisjon og avgangstid for alle stoppesteder.

IMG 3298

IMG 3299