Fredag
02
mai
2014
00:20
bflyens bilde

Travelhack widget

Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgaveSend via e-post

Travelhack widget er en eksperimentell innkjøpskonkurranse med NSB som kunde som en del av NSBs SERO-prosjekt. SERO står for System for Elektronisk Ryggsekk Ombord og innebærer innkjøp av 2600 nettbrett til NSBs togpersonale. Disse brettene skal fylles med innhold og her vil en prøve seg med forskjellig typer widgets på Samsung Android Galaxy Note 3 og 10.

Konkurransen går ut på å levere forslat til forskjellige statuswiget en kan ha på et nettbrett:

2014 05 02 00 04 21

Kontrakt med NSB

Konkurransen om widgets er for profesjonelle lag og NSBs innkjøp av widget skjer som en konkurranse i henhold til til lov om offentlig anbud. Vinner må være en juridisk enhet som NSB kan inngå en bindende kontrakt med. For norske virksomheter må en kunne:

  • levere skatteattest
  • levere HMS-erklæring

En må også oppfylle NSBs etiske regler.

NSB forebeholder rett til å ikke tildele kontrakt til noen av de som deltar i widget-konkurransen.

Widget på virke på Galaxy Note 3 og 10.1 2014-utgave. Løsning bør kunne distribueres med siste oppdatert versjon av MobileIron som en app/widget-pakke. Kontrakt inngås rett etter Travelhack som en fast grunnpris og en opsjon på mer arbeid ut over grunnpris hvis utvikling krever det, fekst tilpassning av APIer.

Påmeldingskjema widget

Typer widget

Widget-funksjonaliten som ønsker er inndelt i flere konkurranser men kan løses som en felles widget:

  • Status-widget som gir status på forsøkt hentet ut på brettet lokalt eller ved spørring mot webservere. Det innebærer synkroniseringsstatus, status på Jernbaneverkets FIDO-tjeneste og andre tjenester som påvirker togpersonalet. En kan hente ut informasjon om hvilket tog en er i ved hjelp av det trådløse nettet i toget.
  • Avviks-widget: En tjeneste som gir meldinger om avvik i togtrafikken i Norge. Her kan en bruke Trafikantens devi-data for å vise funksjonalitet
  • «Mitt tog»-widget: Status på eget tog.
  • Nyhetswidget: widget som forteller om viktige nyheter som påvirker en. En kanal kan være NSB interne «TV-kanal»

Wigdet skal lages i prototype-versjon, tilgang til interne system i NSB gjøres etter at kontrakt er inngått. NSB har forslag til hvordan informasjon kan vises men det fullt mulig å komme opp med nye måter å vise informasjon på, dette kan også inkludere bruk av større skjermer og «klokker» i et økosystem. NSB kommer til å ha personale som kan svare på spørsmål underveis i Travelhack. Testbrett vil bli lånt ut til lag som trenger det.

En kan også komme med ny type informasjon hentet fra andre kilder som:

  • Togsammensetning
  • Tog på Nett/Trådløse nett i togene
  • Posisjon/blokkpost

Vurderingskriterier kommer til å være hvordan en viser informasjon på intuitive måter slik at togpersonalet er best informert om hva som skjer.