Søndag
17
februar
2013
11:05
bflyens bilde

Åpne data fra nasjonal rutedatabase

Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgaveSend via e-post

DSC 0050

Åpne data fra nasjonal rutedatabase:

Norsk Reiseinformasjon (NRI) åpner nå opp for bruk av nasjonale rutedata fra Rutebok for Norge sin database. Vi gjør i første omgang tilgjengelig grunnlagsdata for mellomlagring samt ulike API for ulike oppslag som avgang- og ankomsttavler, reisesøk mellom 2 eller flere punkter osv.

NRI har pt. rutedata for hele Norge inkludert alle transportformer. Det jobbes med å bedre kvaliteten på dette kontinuerlig. Ved å åpne opp ønsker vi konstruktive tilbakemeldinger slik at kvaliteten kan løftes ytterlige. Vi har tro på at det vil komme mange spennende tjenester ut av dette.

For en effektiv og sikker tjeneste vil vi at det mellomlagres holdeplass og stoppesteder, dette er data NRI legger ut på ftp-server hver natt etter arbeidsdag. Siden rutedata er veldig dynamiske og endrer seg fortløpende bør det legges opp til at man oppdaterer denne hyppig.

For å finne reiser mellom to punkter, om det er stoppesteder, steder eller koordinater brukes vårt ReST API for holdeplassoppslag eller reiseforslag inkludert sanntid. Våre data oppdateres hver natt etter arbeidsdag og ellers etter behov.

Det er laget et ReST API for infrastruktur, selskaps- og ruteinformasjon dersom det ønskes mer informasjon enn det som gis i svarene fra ovennevnte API eller det ønskes å koble lokale kollektivdata med nasjonal database. Dette er data som må mellomlagres lokalt.

For bruk av data fyll ut skjema så får du dokumentasjon og nøkler tilsendt på mail.